Το τμήμα των προνηπίων αποτελείται από παιδιά άνω των δυόμιση ετών. Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα με την μέθοδο project και προσεγγίζονται διαθεματικά. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προτείνονται, οργανώνονται και σχεδιάζονται από τις νηπιαγωγούς και βασίζονται στις θεματικές προσεγγίσεις όπως αυτές ορίζονται από το ΔΕΠΠΣ. Βασικοί στόχοι του κάθε προγράμματος είναι αφενός η ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των παιδιών που συνδέονται με διαφορετικές γνωστικές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικό περιβάλλον, έκφραση και δημιουργία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ.) αφετέρου η επικοινωνία, η συνύπαρξη και η συνεργασία των παιδιών μέσα σε ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη και την αυτονομία τους.
 
                                                            

Διεύθυνση

Προέκταση Μακρυγιάννη
& Αναγεννήσεως γωνία
Ν.Πολιτεία Εύοσμος
Θεσσαλονίκη

Ώρες

Δευτέρα – Παρασκευή
6:45 π.μ. - 5:00 μ.μ.

Τηλέφωνο & E-mail

2310 80 81 50
6932 307 579
6988 096 762
2310 80 81 50
info[a]tiketytoc.gr